Biblija u koži KRST

Biblija u koži KRST

Svi proizvodi se mogu raditi i sa utisnutim logom firme naručioca i kao takvi predstavljati unikatni poslovni poklon.

Dimenzije: 185 x 248 x 65 mm

Broj artikla: 541 Kategorija: Oznaka
Dimenzije 185 x 248 x 65 mm