Privezak jajasti sa blombom

privezak-ovalni-sa-blombom_904
privezak_ovalni_sa_blombom-8
privezak_ovalni_sa_blombom-1
privezak-ovalni-sa-blombom-904-1
privezak-ovalni-sa-blombom-904-2
privezak_ovalni_sa_blombom-4
privezak-ovalni-sa-blombom_904-8
privezak-ovalni-sa-blombom_904-9
privezak-ovalni-sa-blombom-904-4
privezak-ovalni-sa-blombom-904-5
privezak-ovalni-sa-blombom-904-6
privezak-ovalni-sa-blombom-904-3
privezak-ovalni-sa-blombom-904-7

Privezak jajasti sa blombom

Svi proizvodi se mogu raditi i sa utisnutim logom firme naručioca i kao takvi predstavljati unikatni poslovni poklon.

Dimenzije: 80 x 45 x 105 mm

Broj artikla: 904 Kategorija: Oznaka
Dimenzije 80 x 45 x 105 mm